Close icon

Ekologia w naszych działaniach

Wspierając i chroniąc środowisko naturalne dbamy o przyszłość swoją oraz następnych pokoleń. Firmy z Grupy Foxnord starają się aktywnie minimalizować swój wpływ na środowisko naturalne poprzez ciągłe dążenie do jak najbardziej efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników oraz możliwości wsparcia projektów ekologicznych  z środków Uni Europejskiej, możemy realizować przedsięwzięcia minimalizujące wpływ naszych działań na środowisko naturalne.

Lisc

Jednym z  tych projektów, obecnie realizowanych, jest modernizacja i rozbudowa posiadanej elektrowni wodnej, która pozwoli nam na znaczne zmniejszenie zużycia prądu w fabryce zlokalizowanej w Nowej Ziemi. Zakończenie programu przewidywane jest na połowę 2015 roku.

Kolejnym projektem, nad którym pracujemy jest wykorzystanie powierzchni dachów do pozyskiwania energii elektrycznej za pomocą paneli galwanizacyjnych. Energia pozyskana dzięki temu rozwiązaniu będzie używana do zasilania biur oraz pomieszczeń socjalnych. Zakończenie projektu przewidywane jest w pierwszej połowie 2015 roku.

Turbinapanel sloneczny